Opana 40mg

193.00277.00

Opana is een opioïde pijnstiller. Een opioïde wordt soms een verdovend middel genoemd.
Opana wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn.

Clear
Add to wishlist
Share
Category

  Wat is Opana 40mg?
  Opana 40mg is een opioïde pijnstiller. Een opioïde wordt soms een verdovend middel genoemd.
  Opana wordt gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn.

  Opana ER, de vorm met verlengde afgifte van oxymorfon, is voor de 24-uursbehandeling van pijn en mag niet zo nodig worden gebruikt voor pijn.

  Waarschuwingen
  U mag Opana niet gebruiken als u ernstige astma of ademhalingsproblemen, een verstopping in uw maag of darmen of een matige tot ernstige leveraandoening heeft.

  Oxymorfon kan uw ademhaling vertragen of stoppen en kan verslavend zijn. MISBRUIK VAN OPANA KAN VERSLAVING, OVERDOSERING OF OVERLIJDEN VEROORZAKEN, vooral bij een kind of andere persoon die het geneesmiddel zonder recept gebruikt.

  Het gebruik van Opana tijdens de zwangerschap kan bij de pasgeborene levensbedreigende ontwenningsverschijnselen veroorzaken.

  Fatale bijwerkingen kunnen optreden als u Opana gebruikt met alcohol of met andere geneesmiddelen die slaperigheid veroorzaken of uw ademhaling vertragen.

  Voordat u dit geneesmiddel inneemt
  U mag Opana niet gebruiken als u allergisch bent voor oxymorfon, of als u:

  ernstige astma of ademhalingsproblemen;

  ernstige leverziekte; of

  een maag- of darmobstructie (inclusief paralytische ileus).

  Om er zeker van te zijn dat Opana veilig voor u is, moet u uw arts vertellen of u ooit het volgende heeft gehad:

  ademhalingsproblemen, slaapapneu (ademhaling die stopt tijdens de slaap);

  hoofdletsel of toevallen;

  drugs- of alcoholverslaving of geestesziekte;

  plassen problemen;

  lever- of nierproblemen; of

  problemen met uw galblaas, alvleesklier of schildklier.

  Als u Opana gebruikt terwijl u zwanger bent, kan uw baby afhankelijk worden van het geneesmiddel. Dit kan bij de baby na de geboorte levensbedreigende ontwenningsverschijnselen veroorzaken. Baby’s die afhankelijk van opioïden worden geboren, hebben mogelijk enkele weken medische behandeling nodig.

  Hoe moet ik Opana 40mg gebruiken?
  Neem Opana precies zoals voorgeschreven door uw arts. Volg de aanwijzingen op uw receptetiket en lees alle medicatiehandleidingen. Gebruik Opana nooit in grotere hoeveelheden of langer dan voorgeschreven. Vertel het uw arts als u een verhoogde drang voelt om meer van dit geneesmiddel in te nemen.

  Deel Opana nooit met iemand anders, vooral niet met iemand met een voorgeschiedenis van drugsmisbruik of -verslaving. MISBRUIK KAN VERSLAVING, OVERDOSERING OF DE DOOD VEROORZAKEN. Bewaar de medicatie op een plek waar anderen er niet bij kunnen. Het verkopen of weggeven van opioïde medicijnen is tegen de wet.

  Stop met het gebruik van alle andere 24-uurs opioïde pijnstillers wanneer u Opana gaat gebruiken.

  Neem Opana 40mg op een lege maag, tenminste 1 uur voor of 2 uur na een maaltijd.

  Neem het geneesmiddel elke dag op hetzelfde tijdstip in.

  Slik de tablet in zijn geheel door om blootstelling aan een mogelijk fatale overdosis te voorkomen. Niet pletten, kauwen, breken of oplossen.

  Neem slechts één Opana ER-tablet met verlengde afgifte tegelijk in. Om verstikking te voorkomen, mag u de tablet niet likken of nat maken voordat u deze in uw mond stopt.

  Plet of breek nooit een Opana-pil om het poeder in te ademen of meng het in een vloeistof om het medicijn in uw ader te injecteren. Dit kan de dood tot gevolg hebben.

  Stop niet plotseling met het gebruik van Opana na langdurig gebruik, anders kunt u onaangename ontwenningsverschijnselen krijgen. Vraag uw arts hoe u veilig kunt stoppen met het gebruik van Opana.

  Bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van vocht, warmte en licht. Houd uw medicijnen bij. U moet weten of iemand het verkeerd of zonder recept gebruikt.

  Bewaar geen overgebleven opioïde medicatie. Slechts één dosis kan de dood veroorzaken bij iemand die dit geneesmiddel per ongeluk of onjuist gebruikt. Vraag uw apotheker waar u een programma voor het terugnemen van geneesmiddelen kunt vinden. Als er geen terugnameprogramma is, spoel dan het ongebruikte medicijn door het toilet.

  Opana-bijwerkingen
  Zoek dringende medische hulp als u tekenen heeft van een allergische reactie op Opana: netelroos; moeilijke ademhaling; zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel.

  Opioïde medicijnen kunnen uw ademhaling vertragen of stoppen en de dood kan optreden. Een persoon die voor u zorgt, moet naloxon geven en/of medische hulp inroepen als u een trage ademhaling heeft met lange pauzes, blauwgekleurde lippen, of als u moeilijk wakker kunt worden.

  Bel onmiddellijk uw arts als u:

  zwakke of oppervlakkige ademhaling, ademhaling die stopt;

  een licht gevoel in het hoofd, alsof u flauwvalt;

  toevallen (convulsies);

  pijn op de borst, piepende ademhaling, hoesten met geel of groen slijm;

  ernstig braken;

  hoge niveaus van serotonine in het lichaam – agitatie, hallucinaties, koorts, zweten, rillingen, snelle hartslag, spierstijfheid, spiertrekkingen, verlies van coördinatie, misselijkheid, braken, diarree; of

  lage cortisolspiegels – misselijkheid, braken, verlies van eetlust, duizeligheid, verergering van vermoeidheid of zwakte.

  Ernstige bijwerkingen komen waarschijnlijker voor bij oudere volwassenen en mensen met overgewicht, ondervoeding of verzwaktheid.

  Vaak voorkomende bijwerkingen van Opana kunnen zijn:

  duizeligheid, slaperigheid;

  hoofdpijn, vermoeidheid; of

  maagpijn, misselijkheid, braken, obstipatie.

  Variant

  100 stuks, 150 stuks, 200 stuks