Dexedrine 15mg

181.00262.00

Dextroamfetamine behoort tot de familie van medicijnen die bekend staan als stimulerende middelen. Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en narcolepsie (in slaap vallen op ongepaste momenten zonder enige controle). Het werkt voor de behandeling van narcolepsie door te werken als een stimulerend middel voor de hersenen. De manier waarop het mensen met ADHD helpt, is niet vastgesteld.

Clear
Add to wishlist
Share
Category

  Hoe werkt dit medicijn? Wat zal het voor mij doen?
  Dextroamfetamine behoort tot de familie van medicijnen die bekend staan als stimulerende middelen. Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en narcolepsie (in slaap vallen op ongepaste momenten zonder enige controle). Het werkt voor de behandeling van narcolepsie door te werken als een stimulerend middel voor de hersenen. De manier waarop het mensen met ADHD helpt, is niet vastgesteld.

  Andere maatregelen (bijv. psychologische, educatieve en sociale therapieën) worden samen met dextroamfetamine gebruikt als onderdeel van een algemeen behandelingsprogramma voor ADHD. Dexedrine 15mg.

  Dit medicijn is mogelijk verkrijgbaar onder meerdere merknamen en/of in verschillende vormen. Een specifieke merknaam van dit medicijn is mogelijk niet in alle vormen beschikbaar of goedgekeurd voor alle hier besproken aandoeningen. Ook kunnen sommige vormen van dit medicijn niet worden gebruikt voor alle aandoeningen die hier worden besproken.

  Uw arts heeft dit medicijn mogelijk voorgesteld voor andere aandoeningen dan die vermeld in deze artikelen met informatie over geneesmiddelen. Als u dit niet met uw arts heeft besproken of niet zeker weet waarom u dit medicijn gebruikt, neem dan contact op met uw arts. Stop niet met het innemen van dit medicijn zonder uw arts te raadplegen.

  Geef dit medicijn niet aan iemand anders, ook niet als ze dezelfde symptomen hebben als u. Het kan schadelijk zijn voor mensen om dit medicijn in te nemen als hun arts het niet heeft voorgeschreven. Dexedrine 15mg.

  In welke vorm(en) komt dit medicijn voor?
  Spansules (capsules met verlengde afgifte)

  10mg
  Elke capsule met bruine dop, natuurlijk gekleurde romp, taps toelopend uiteinde, met 2 tinten oranje korrels, monogram “3513” op de dop met “10 mg” en “SB” op de romp in witte inkt, bevat 10 mg dextroamfetamine sulfaat, en geeft onmiddellijk een therapeutische dosis af, waarbij de resterende dosis geleidelijk en zonder onderbreking wordt toegediend om de effecten gedurende 10 tot 12 uur te behouden. Niet-medicinale ingrediënten: cetylalcohol, D&C Yellow No. 10, dibutylsebacaat, ethylcellulose, FD&C Blue No. 1, FD&C Blue No. 1 Aluminium Lake, FD&C Red No. 40, FD&C Yellow No. 6, gelatine, hydroxypropylmethylcellulose, propyleenglycol , povidon, siliciumdioxide, natriumlaurylsulfaat, suikerbolletjes en sporen van andere inactieve ingrediënten. Dexedrine 15mg.

  15mg
  Elke capsule met bruine dop, natuurlijk gekleurde romp, taps toelopend uiteinde, met 2 tinten oranje korrels, monogram “3514” op de dop met “15 mg” en “SB” op de romp in witte inkt, bevat 15 mg dextroamfetamine sulfaat, en geeft onmiddellijk een therapeutische dosis af, waarbij de resterende dosis geleidelijk en zonder onderbreking wordt toegediend om het effect gedurende 10 tot 12 uur te behouden. Niet-medicinale ingrediënten: cetylalcohol, D&C Yellow No. 10, dibutylsebacaat, ethylcellulose, FD&C Blue No. 1, FD&C Blue No. 1 Aluminium Lake, FD&C Red No. 40, FD&C Yellow No. 6, gelatine, hydroxypropylmethylcellulose, propyleenglycol , povidon, siliciumdioxide, natriumlaurylsulfaat, suikerbolletjes en sporen van andere inactieve ingrediënten. Dexedrine 15mg

  Tabletten

  5mg
  Elke oranje, ronde hoek, gelijkzijdig driehoekig gevormde, gekerfde, gecomprimeerde tablet gegraveerd met het Paladin-schildlogo bevat 5 mg dextroamfetaminesulfaat. Niet-medicinale ingrediënten: calciumsulfaat, gelatine, lactose, FD&C Yellow No. 6, FD&C Yellow No. 5, zetmeel, stearinezuur, sucrose en talk.

  Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?
  Dit medicijn moet met de laagst mogelijke dosis worden gestart en langzaam worden verhoogd.

  Voor narcolepsie kan de dagelijkse dosering variëren van 5 mg tot 60 mg per dag, afhankelijk van de individuele respons.

  Voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit kan de dagelijkse dosering variëren van 2,5 mg tot 40 mg per dag voor de beste respons.

  Dextroamfetamine wordt niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 6 jaar.

  De timing van dit medicijn is erg belangrijk. Over het algemeen mag een langwerkende vorm van het medicijn niet ’s avonds worden ingenomen, omdat dit de slaap kan verstoren.

  Veel dingen kunnen van invloed zijn op de dosis medicatie die een persoon nodig heeft, zoals lichaamsgewicht, andere medische aandoeningen en andere medicijnen. Als uw arts een andere dosis heeft aanbevolen dan hier vermeld, verander dan de manier waarop u de medicatie inneemt niet zonder uw arts te raadplegen. Dexedrine 15mg

  Het is belangrijk om dit medicijn precies in te nemen zoals voorgeschreven door de arts. Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk in en ga door met uw normale schema. Als het bijna tijd is voor uw volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga door met uw normale doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u niet zeker weet wat u moet doen nadat u een dosis bent vergeten, neem dan contact op met uw arts of apotheker voor advies.

  Bewaar dit medicijn bij kamertemperatuur, bescherm het tegen licht en vocht en houd het buiten het bereik van kinderen.

  Gooi medicijnen niet in het afvalwater (bijvoorbeeld in de gootsteen of in het toilet) of in het huisvuil. Vraag uw apotheker wat u moet doen met medicijnen die niet meer nodig zijn of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

  Wie mag dit medicijn NIET gebruiken?
  Gebruik dextroamfetamine niet als u:

  allergisch bent voor dextroamfetamine of enig ander bestanddeel van de medicatie
  allergisch bent voor andere medicijnen van dezelfde klasse
  zijn in een geagiteerde toestand
  angst of spanning ervaren
  een geschiedenis van drugsmisbruik hebben
  een overactieve schildklier hebben (hyperthyreoïdie)
  vergevorderde verharding van de slagaders hebben
  glaucoom heeft (verhoogde druk in het oog)
  hartziekte hebben
  een matige tot ernstige hoge bloeddruk hebben
  motorische tics hebben
  een voorgeschiedenis of familiegeschiedenis van het syndroom van Gilles de la Tourette hebben
  Dit medicijn mag niet tegelijkertijd met of binnen 14 dagen na inname van MAO-remmers zoals fenelzine of tranylcypromine worden gebruikt.

  Welke bijwerkingen zijn mogelijk met dit medicijn?
  Veel medicijnen kunnen bijwerkingen veroorzaken. Een bijwerking is een ongewenste reactie op een medicijn wanneer het in normale doses wordt ingenomen. Bijwerkingen kunnen mild of ernstig, tijdelijk of permanent zijn.

  De onderstaande bijwerkingen worden niet door iedereen ervaren die dit medicijn gebruikt. Als u zich zorgen maakt over bijwerkingen, bespreek dan de risico’s en voordelen van dit medicijn met uw arts. Dexedrine 15mg

  De volgende bijwerkingen zijn gemeld door ten minste 1% van de mensen die dit medicijn gebruiken. Veel van deze bijwerkingen kunnen worden behandeld en sommige kunnen na verloop van tijd vanzelf verdwijnen.

  Neem contact op met uw arts als u deze bijwerkingen ervaart en deze ernstig of hinderlijk zijn. Uw apotheker kan u mogelijk adviseren over het omgaan met bijwerkingen.

  spanning
  duizeligheid
  droge mond
  hoofdpijn
  prikkelbaarheid of stemmingswisselingen
  verlies van eetlust
  buikpijn
  tremor
  Moeite met slapen
  Hoewel de meeste van de onderstaande bijwerkingen niet vaak voorkomen, kunnen ze tot ernstige problemen leiden als u geen medische hulp inroept.

  Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts als een van de volgende bijwerkingen optreedt:

  abnormale gedachten of gedrag, paranoia, hallucinaties of wanen
  gedragsveranderingen (agressie, vijandigheid)
  verhoogde bloeddruk
  nieuwe tics
  hartkloppingen (uw hart snel of onregelmatig voelen kloppen)
  vertraagde groei bij kinderen
  symptomen van depressie (bijv. interesse verliezen in uw gebruikelijke bezigheden, zich verdrietig voelen, zelfmoordgedachten hebben)
  symptomen van hartproblemen (bijv. zwelling van de benen gepaard gaande met kortademigheid)
  symptomen van manie (bijv. gevoelens van opwinding, overactief, ongeremd gedrag)
  symptomen van het syndroom van Raynaud (bijv. verkleuring, koude of gevoelloosheid van vingers of tenen)
  visie verandert
  Stop met het innemen van de medicatie en zoek onmiddellijk medische hulp als een van de volgende situaties zich voordoet:

  aanvallen
  symptomen van een ernstige allergische reactie (bijv. netelroos, zwelling van het gezicht en de keel, moeite met ademhalen)
  gedachten aan zelfbeschadiging of zelfmoord
  Sommige mensen kunnen andere bijwerkingen ervaren dan de vermelde. Raadpleeg uw arts als u een symptoom opmerkt dat u zorgen baart terwijl u dit medicijn gebruikt.

  Zijn er andere voorzorgsmaatregelen of waarschuwingen voor dit medicijn?
  Voordat u een medicijn gaat gebruiken, moet u uw arts op de hoogte stellen van eventuele medische aandoeningen of allergieën die u heeft, welke medicijnen u gebruikt, of u zwanger bent of borstvoeding geeft, en alle andere belangrijke feiten over uw gezondheid. Deze factoren kunnen van invloed zijn op hoe u dit medicijn moet gebruiken.

  Allergieën: Sommige dextroamfetamineproducten bevatten tartrazine, dat allergische reacties kan veroorzaken (waaronder bronchiale astma). Mensen die allergisch zijn voor salicylaten zijn vaak allergisch voor tartrazine. Praat met uw arts over de risico’s en voordelen van het gebruik van dit medicijn.

  Slaperigheid/verminderde alertheid: Dit medicijn kan extreme vermoeidheid verhullen, wat het vermogen om mogelijk gevaarlijke activiteiten uit te voeren, zoals autorijden of machines bedienen, kan aantasten. Rijd niet en voer geen andere activiteiten uit die waakzaamheid vereisen als de medicatie u op deze manier beïnvloedt.

  Drugsverslaving: Misbruik van dextroamfetamine is mogelijk door bepaalde personen. Tolerantie, extreme psychologische afhankelijkheid en ernstige sociale handicap kunnen optreden bij misbruik van dit medicijn. Als u een voorgeschiedenis heeft van drugs- of alcoholverslaving, moet uw arts uw toestand zorgvuldig controleren terwijl u dit medicijn gebruikt.

  Lichaamsbeweging: Raadpleeg uw arts voordat u dextroamfetamine inneemt als u deelneemt aan zware lichaamsbeweging of activiteiten. Dexedrine 15mg

  Hartproblemen: Dit medicijn kan de hartslag en bloeddruk verhogen. Het kan ook het risico op een plotselinge dood verhogen voor mensen met hartproblemen. Als u een hartprobleem heeft, waaronder een onregelmatige hartslag, of een familiegeschiedenis van plotseling overlijden gerelateerd aan een hartaandoening, moet uw arts u zorgvuldig evalueren voordat u begint met het innemen van dit medicijn, en uw toestand nauwlettend volgen als u het medicijn gebruikt. Dit medicijn mag over het algemeen niet worden gebruikt door mensen met bekende structurele hartafwijkingen (zoals abnormale grootte, ontbrekende of slecht functionerende hartkleppen of problemen met bloedvaten die met het hart zijn verbonden).

  Variant

  100 stuks, 150 stuks, 200 stuks