Lasix 40mg

181.00300.00

Furosemide wordt gebruikt om extra vocht in het lichaam (oedeem) te verminderen dat wordt veroorzaakt door aandoeningen zoals hartfalen, leverziekte en nierziekte. Dit kan symptomen zoals kortademigheid en zwelling in uw armen, benen en buik verminderen. Dit medicijn wordt ook gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het verlagen van hoge bloeddruk helpt beroertes, hartaanvallen en nierproblemen te voorkomen. Furosemide is een “waterpil” (diureticum) die ervoor zorgt dat u meer urine aanmaakt. Dit helpt je lichaam om extra water en zout kwijt te raken.

Clear
Add to wishlist
Share

  Toepassingen
  Furosemide wordt gebruikt om extra vocht in het lichaam (oedeem) te verminderen dat wordt veroorzaakt door aandoeningen zoals hartfalen, leverziekte en nierziekte. Dit kan symptomen zoals kortademigheid en zwelling in uw armen, benen en buik verminderen. Dit medicijn wordt ook gebruikt om hoge bloeddruk te behandelen. Het verlagen van hoge bloeddruk helpt beroertes, hartaanvallen en nierproblemen te voorkomen. Furosemide is een “waterpil” (diureticum) die ervoor zorgt dat u meer urine aanmaakt. Dit helpt je lichaam om extra water en zout kwijt te raken. Lasix 40mg

   

  Hoe Lasix oraal te gebruiken
  Lees de patiëntenbijsluiter, indien verkrijgbaar bij uw apotheker, voordat u begint met het innemen van furosemide en elke keer dat u een nieuwe vulling krijgt. Als u vragen heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

  Neem dit medicijn via de mond zoals voorgeschreven door uw arts, met of zonder voedsel, meestal een of twee keer per dag. Het is het beste om dit medicijn niet binnen 4 uur voor het slapen gaan in te nemen om te voorkomen dat u moet opstaan om te plassen.

  Dosering is gebaseerd op uw medische toestand, leeftijd en reactie op de behandeling. Voor kinderen is de dosis ook gebaseerd op het gewicht. Oudere volwassenen beginnen meestal met een lagere dosis om het risico op bijwerkingen te verminderen. Verhoog uw dosis niet en neem deze niet vaker in dan voorgeschreven.

  Neem dit medicijn regelmatig om er het meeste profijt van te hebben. Om u te helpen herinneren, neem het op dezelfde tijd(en) van de dag als voorgeschreven. Blijf dit medicijn innemen, ook als u zich goed voelt. De meeste mensen met hoge bloeddruk voelen zich niet ziek. Lasix 40mg

  Sucralfaat, cholestyramine en colestipol kunnen de absorptie van furosemide verminderen. Als u een van deze geneesmiddelen gebruikt, scheid dan de timing van elke dosis van furosemide met minstens 2 uur.

  Vertel het uw arts als uw toestand niet verbetert of verslechtert (uw bloeddrukwaarden blijven bijvoorbeeld hoog of stijgen).

   

  Bijwerkingen
  Duizeligheid, duizeligheid, hoofdpijn of wazig zien kunnen optreden als uw lichaam zich aanpast aan de medicatie. Als een van deze effecten aanhoudt of verergert, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of apotheker.

  Om het risico op duizeligheid en een licht gevoel in het hoofd te verminderen, dient u langzaam op te staan wanneer u opstaat vanuit een zittende of liggende positie.

  Onthoud dat dit medicijn is voorgeschreven omdat uw arts heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen.

  Dit medicijn kan uitdroging en verstoring van de elektrolytenbalans veroorzaken. Vertel het uw arts meteen als u een van deze onwaarschijnlijke maar ernstige bijwerkingen heeft: spierkrampen, zwakte, ongewone vermoeidheid, verwardheid, ernstige duizeligheid, flauwvallen, slaperigheid, ongebruikelijke droge mond/dorst, misselijkheid, braken, snelle/onregelmatige hartslag.

  Vertel het uw arts onmiddellijk als een van deze onwaarschijnlijke maar ernstige bijwerkingen optreedt: tekenen van nierproblemen (zoals verandering in de hoeveelheid urine), gevoelloosheid/tintelingen/pijn/roodheid/zwelling van de armen/benen, gehoorveranderingen (zoals zoals oorsuizen, tijdelijk of blijvend verminderd gehoor/doofheid), maag-/buikpijn, gele ogen/huid.

  Een zeer ernstige allergische reactie op dit medicijn is zeldzaam. Roep echter onmiddellijk medische hulp in als u symptomen van een ernstige allergische reactie opmerkt, waaronder: huiduitslag, jeuk/zwelling (vooral van het gezicht/tong/keel), ernstige duizeligheid, moeite met ademhalen.

  Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere effecten opmerkt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  In de VS – Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088 of op www.fda.gov/medwatch.

   

  Voorzorgsmaatregelen
  Vertel uw arts of apotheker voordat u furosemide inneemt als u allergisch bent voor furosemide; of als u andere allergieën heeft. Dit product kan inactieve ingrediënten bevatten die allergische reacties of andere problemen kunnen veroorzaken. Praat met uw apotheker voor meer informatie.

  Vertel uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt uw medische geschiedenis, vooral over: nierproblemen, leverproblemen, onvermogen om urine te maken, jicht, lupus.

  Als u diabetes heeft, kan furosemide uw bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Controleer uw bloedsuiker regelmatig zoals voorgeschreven en deel de resultaten met uw arts. Uw arts moet mogelijk uw diabetesmedicatie, trainingsprogramma of dieet aanpassen. Lasix 40mg

  Furosemide kan het kaliumgehalte in uw bloed verlagen. Uw arts kan u instrueren om kaliumrijk voedsel aan uw dieet toe te voegen (zoals bananen, sinaasappelsap) of kaliumsupplementen voorschrijven om kaliumverlies te voorkomen. Vraag uw arts om meer details.

  Dit medicijn kan u gevoeliger maken voor de zon. Beperk je tijd in de zon. Vermijd zonnebanken en zonnelampen. Gebruik zonnebrandcrème en draag beschermende kleding buitenshuis. Vertel het uw arts onmiddellijk als u verbrandt door de zon of blaren/roodheid op de huid heeft.

  Dit medicijn kan u duizelig maken of uw zicht vertroebelen. Alcohol of marihuana (cannabis) kunnen u meer duizelig maken. Rijd niet, bedien geen machines en doe niets waarvoor waakzaamheid of helder zicht nodig is totdat u het veilig kunt doen. Beperk alcoholische dranken. Neem contact op met uw arts als u marihuana (cannabis) gebruikt.

  Ernstig zweten, diarree of braken kan het risico op uitdroging vergroten. Meld langdurige diarree of braken aan uw arts. Volg de instructies van uw arts over de hoeveelheid vocht die u mag drinken.

  Vertel uw arts of tandarts voordat u geopereerd wordt over alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept, geneesmiddelen zonder recept en kruidenproducten).

  Baby’s die te vroeg geboren zijn (te vroeg geboren baby’s) en kinderen kunnen gevoeliger zijn voor bepaalde effecten van dit medicijn, zoals nierstenen.

  Oudere volwassenen kunnen gevoeliger zijn voor de effecten van dit medicijn, met name duizeligheid en verlies van water / mineralen. Lasix 40mg.

  Tijdens de zwangerschap mag dit medicijn alleen worden gebruikt als het duidelijk nodig is. Bespreek de risico’s en voordelen met uw arts.

  Dit medicijn gaat over in de moedermelk en kan de melkproductie beïnvloeden. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

  Variant

  100, 150, 200