Nembutal oplossing 100ml

700.001,200.00

Clear
Add to wishlist
Share

  Wat is Nembutal en hoe wordt het gebruikt?
  Nembutal (natriumpentobarbital) is een barbituraat dat werkt als een depressivum of kalmerend middel, dat op korte termijn wordt gebruikt om slapeloosheid te behandelen. Nembutal wordt ook gebruikt als spoedbehandeling voor epileptische aanvallen en om patiënten in slaap te laten vallen voor een operatie. Nembutal is verkrijgbaar in generieke vorm.

   

  Wat zijn bijwerkingen van Nembutal?
  Vaak voorkomende bijwerkingen van Nembutal zijn:

  problemen met geheugen of concentratie,
  spanning,
  prikkelbaarheid,
  agressie (vooral bij kinderen of oudere volwassenen),
  verwarring,
  verlies van evenwicht of coördinatie,
  nachtmerries,
  misselijkheid,
  braken,
  constipatie,
  hoofdpijn,
  slaperigheid,
  “kater” -effect (slaperigheid de dag na een dosis),
  agitatie,
  nervositeit,
  slapeloosheid,
  spanning,
  duizeligheid,
  lage bloeddruk,
  reacties op de injectieplaats, of
  huiduitslag.
  Zoek onmiddellijk medische hulp als u last heeft van ernstige bijwerkingen van Nembutal, zoals:

  hallucinaties,
  zwakke of oppervlakkige ademhaling,
  trage hartslag,
  zwakke pols, of
  het gevoel hebben dat je flauwvalt.
  NIET GEBRUIKEN INDIEN HET MATERIAAL IS AFGEVALLEN

  BESCHRIJVING
  De barbituraten zijn niet-selectieve depressiva van het centrale zenuwstelsel die voornamelijk worden gebruikt als sedatieve hypnotica en ook als anticonvulsiva in subhypnotische doses. De barbituraten en hun natriumzouten zijn onderworpen aan controle onder de Federal Controlled Substances Act (zie het gedeelte “Drugsmisbruik en -afhankelijkheid”).

  De natriumzouten van amobarbital, pentobarbital, fenobarbital en secobarbital zijn verkrijgbaar als steriele parenterale oplossingen. Nembutal oplossing 100ml

  Barbituraten zijn gesubstitueerde pyrimidinederivaten waarin de gemeenschappelijke basisstructuur van deze geneesmiddelen barbituurzuur is, een stof die geen activiteit heeft op het centrale zenuwstelsel (CZS). CZS-activiteit wordt verkregen door alkyl-, alkenyl- of arylgroepen aan de pyrimidinering te substitueren. Nembutal oplossing 100ml

  NEMBUTAL-natriumoplossing (pentobarbital-natriuminjectie) is een steriele oplossing voor intraveneuze of intramusculaire injectie. Elke ml bevat natriumpentobarbital 50 mg, in een drager van propyleenglycol, 40%, alcohol, 10% en water voor injectie, tot volume. De pH wordt met zoutzuur en/of natriumhydroxide op ongeveer 9,5 gebracht. Nembutal oplossing 100ml

   

  INDICATIES
  parenteraal
  kalmerende middelen.
  Hypnotica, voor de kortdurende behandeling van slapeloosheid, aangezien ze na 2 weken hun doeltreffendheid voor slaapopwekking en slaaponderhoud lijken te verliezen (zie de rubriek “KLINISCHE FARMACOLOGIE”.)
  Pre-anesthesie.
  Anticonvulsivum, in anesthetische doses, bij de noodbeheersing van bepaalde acute convulsieve episodes, bijv. die geassocieerd met status epilepticus, cholera, eclampsie, meningitis, tetanus en toxische reacties op strychnine of lokale anesthetica.
  DOSERING EN ADMINISTRATIE
  Doseringen van barbituraten moeten worden geïndividualiseerd met volledige kennis van hun specifieke kenmerken en aanbevolen toedieningssnelheid. Factoren van overweging zijn de leeftijd, het gewicht en de toestand van de patiënt. Parenterale routes mogen alleen worden gebruikt als orale toediening onmogelijk of onpraktisch is.

   

  Intramusculaire toediening
  IM-injectie van de natriumzouten van barbituraten moet diep in een grote spier worden gedaan en een volume van 5 ml mag op geen enkele plaats worden overschreden vanwege mogelijke weefselirritatie. Na IM-injectie van een hypnotische dosis moeten de vitale functies van de patiënt worden gecontroleerd. De gebruikelijke dosering van NEMBUTAL-natriumoplossing voor volwassenen is 150 tot 200 mg als een enkele IM-injectie; de aanbevolen dosering voor kinderen varieert van 2 tot 6 mg/kg als een enkele intramusculaire injectie met een maximum van 100 mg.

   

  Intraveneuze toediening
  NEMBUTAL-natriumoplossing mag niet worden gemengd met andere medicijnen of andere oplossingen. IV-injectie is beperkt tot aandoeningen waarbij andere routes niet haalbaar zijn, hetzij omdat de patiënt bewusteloos is (zoals bij hersenbloeding, eclampsie of status epilepticus), hetzij omdat de patiënt weerstand biedt (zoals bij delirium), of omdat snelle actie noodzakelijk is . Langzame IV-injectie is essentieel en patiënten moeten tijdens de toediening zorgvuldig worden geobserveerd. Dit vereist dat bloeddruk, ademhaling en hartfunctie op peil worden gehouden, vitale functies worden geregistreerd en dat er apparatuur voor reanimatie en kunstmatige beademing beschikbaar is. De snelheid van intraveneuze injectie mag niet hoger zijn dan 50 mg/min voor natriumpentobarbital.

  Er is geen gemiddelde intraveneuze dosis NEMBUTAL-natriumoplossing (pentobarbital-natriuminjectie) waarop kan worden vertrouwd om bij verschillende patiënten vergelijkbare effecten te produceren. De mogelijkheid van een overdosis en ademhalingsdepressie is gering wanneer het medicijn langzaam in fractionele doses wordt geïnjecteerd.

  Een veelgebruikte startdosis voor een volwassene van 70 kg is 100 mg. Bij pediatrische of verzwakte patiënten moet een proportionele verlaging van de dosering worden aangebracht. Er is minimaal één minuut nodig om het volledige effect van intraveneus pentobarbital te bepalen. Indien nodig kunnen extra kleine hoeveelheden van het geneesmiddel worden gegeven tot een totaal van 200 tot 500 mg voor normale volwassenen.

   

  Anticonvulsief gebruik
  In convulsieve toestanden moet de dosering van NEMBUTAL-natriumoplossing tot een minimum worden beperkt om te voorkomen dat de depressie die kan volgen op convulsies, verergert. De injectie moet langzaam worden gegeven, rekening houdend met de tijd die het geneesmiddel nodig heeft om door de bloed-hersenbarrière te dringen.

   

  Speciale patiëntenpopulatie
  De dosering moet worden verlaagd bij ouderen of verzwakte patiënten, omdat deze patiënten mogelijk gevoeliger zijn voor barbituraten. De dosering moet worden verlaagd voor patiënten met een verminderde nierfunctie of een leveraandoening.

  Inspectie
  Parenterale geneesmiddelen moeten vóór toediening visueel worden geïnspecteerd op deeltjes en verkleuring, telkens wanneer de oplossingcontainers dit toelaten. Oplossingen voor injectie die tekenen van neerslag vertonen, mogen niet worden gebruikt.

  Variant

  20 stuck, 40 stuck