Stesolid 10mg online

182.00262.00

Deze sectie is Voornamelijk bedoeld voor de vorenschrijver; De voordschrijver Moet Echt echter ook op de hooogte zijn van de doseringsinformatie en aanwijzingen voor Gebruik in het patiënt -pakketinvoeging.

EEN BESLISSING OM STESOLID RECTALE BUIS Rectale gel voor Schrijven, Omvat Meer Dan de Diagnose en de Selectie van de Juiste Dosis voor de Patiënt.

.

Tien Tweede, omDat stesolid rectale buis rectale gel alles bedoeld is voor adjunctief Gebruik, Moet de voordschrijver Ervoor zorgen dat de patiënt een optimaal regime van standaar van standaar van standaar anti-epileptische handelesbehandeling ontvangt en deze karakteriske karakistieke blaveringen blauwtise blauwtise blauwtise blauwtise blauwtise blauwte blauwtise blauwtise blauwtise blauwtise blauwtise blauwe blackeen blauwtise blauwtise blauwtise blauwtise blauwtise blauwtise blauwtis

OmDat Een Niet-GezondheidSdeel van de Gezondheid Verplicht zal zijn zijn om afleverseen te identificeren die Geschikt zijn zijn voor de lissing nemen om de kiezel Tereikendheid van de response op de Behandeling te be beoordelen, een Belangrijk onderdeel van het voorschrijfproces omvat de nodige instructie van Deze Persoon.

Tien Vierde Mooeten de vorenschrijver en Verzorger Een GEENSCHAPPELijk BEGRIP Hebben van Wat Wel en GEen aflevering Van Aanvallen is Die Geschik is voor Behandeling, de timing van de timing van de mechanica van Het MediciJn, Hoe Wat om de Volgende Administratie TE Observeren, en wat uit Uitkomst zou vormen Die onmiddellijke en Directe Medische Aandacht vereist.

Het Berekenen van de Voorgeschreven dosis
De stesolid rectale buis rectale gel dosis Moe worde geïndivalise -voor maximaal gunstig -effect. De Aanbevolen Dosis stesolid rectale buis rectale gel is 0,2-0,5 mg/kg Afhankelijk van de Leeftijd. Zie de Doseringstabel voor specifieke AanBevelingen.

Schoffel geleverd
Stesolid rectale buis rectale gel rectale afgifte-systeem is een niet-steriel, voorgebuld, dosis eenheid, rectaal afgiftesysteem. Het rectale hefboomwerking Systeem omvat een plastic applicator Met een flexibele, Gegoten Punt Die Belschikbaar is in twee Lengtes, Aangeduid voor het Gemak ALS 10 mg Leverssysteem en 20 MG LeveringsSysteem. De Belschikbare doses van 20 mg Leveringssysteem Zijn 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg EN 20 mg.

Clear
Add to wishlist
Share
Category

  Een indicatie is een term die wordt gebruikt voor de lijst van toestand of symptoom of ziekte waarvoor het medicijn door de patiënt wordt voorgeschreven of gebruikt. Acetaminophen of paracetamol wordt bijvoorbeeld gebruikt voor koorts door de patiënt, of de arts schrijft het voor voor hoofdpijn of lichaamspijn. Nu zijn koorts, hoofdpijn en lichaamspijn de indicaties van paracetamol. Een patiënt moet zich bewust zijn van de aanwijzingen van medicijnen die worden gebruikt voor veel voorkomende aandoeningen omdat hij in de apotheek zonder recept door de arts kan worden opgenomen.
  Stesolid rectale buis rectale gel is een gelformulering van stesolid rectale buis bedoeld voor rectale toediening bij het beheer van geselecteerde, refractaire, patiënten met epilepsie, op stabiele regimes van AED’s, die intermitterend gebruik van stesolid rectale buis om te controleren, vouts van verhoogde verlaagingen controleren. Stesolid 10 mg online.

  Bewijs ter ondersteuning van het gebruik van stesolid rectale buis -rectale gel werd aangebracht in twee gecontroleerde onderzoeken die patiënten met gedeeltelijke aanvang of gegeneraliseerde stuiptrekkingen die door hun zorgverleners en artsen werden geïdentificeerd, ingeschreven door hun verzorgers en artsen als lijdende intermitterende en periodieke afleveringen van een duidelijk verhoogde afleveringsactiviteiten, soms bij haar Door niet -convulsieve symptomen, die voor de individuele patiënt kenmerkend waren en door de voorschrijver werden beschouwd als van een soort waarvoor een benzodiazepine gewoonlijk acuut zou worden toegediend. Hoewel deze clusters of aanvallen van aanvallen verschillen tussen patiënten, waren voor elke individuele patiënt de clusters van epileplaatactiviteit niet alleen stereotypisch, maar werden beoordeeld door degenen die deelnamen aan en deelnamen aan deze studies om te onderscheiden van andere aanvallen die door die patiënt liepen. De conclusie dat een patiënt dergelijke unieke afleveringen van epileptische activiteit ondervond, was gebaseerd op historische informatie.

  Stesolid rectale buis is een benzodiazepine (ben-zoe-dye-aze-eh-peen). Stesolid rectale buis beïnvloedt chemicaliën in de hersenen die onevenwichtig kunnen zijn bij mensen met bepaalde aandoeningen. Stesolid 10 mg online.

  Stesolid rectale buisinjectie wordt gebruikt om angststoornissen, alcoholontwenning of spierspasmen te behandelen. Stesolid rectale buisinjectie wordt ook gebruikt om een aanval -noodsituatie te behandelen die status epilepticus worden genoemd.

  STESOLID Rectale buisinjectie wordt soms gebruikt als kalmerend middel om u te helpen ontspannen voordat u wordt geopereerd of een andere medische procedure.

  Stesolid rectale buis kan ook worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze medicatiehandleiding worden vermeld.

  Dosering (posologie) en toedieningsmethode

  Deze sectie is voornamelijk bedoeld voor de voorschrijver; De voorschrijver moet echter ook op de hoogte zijn van de doseringsinformatie en aanwijzingen voor gebruik in het Patient -pakketinvoeging.

  Een beslissing om stesolid rectale buis rectale gel voor te schrijven, omvat meer dan de diagnose en de selectie van de juiste dosis voor de patiënt. Stesolid 10 mg online.

  Ten eerste moet de voorschrijver van historische rapporten en/of persoonlijke observaties overtuigd zijn dat de patiënt het karakteristieke identificeerbare aanvalcluster vertoont dat kan worden onderscheiden van de gebruikelijke aanvalsactiviteit van de patiënt door de zorgverlener die verantwoordelijk zal zijn voor het toedienen van stesolid rectale buis rectale gel.

  Ten tweede, omdat stesolid rectale buis rectale gel alleen bedoeld is voor adjunctief gebruik, moet de voorschrijver ervoor zorgen dat de patiënt een optimaal regime van standaard anti-epileptische geneesmiddelenbehandeling ontvangt en deze karakteristieke afleveringen blijft ervaren.

  Ten derde, omdat een niet-gezondheidsdeel van de gezondheid verplicht zal zijn om afleveringen te identificeren die geschikt zijn voor de behandeling, de beslissing nemen om de behandeling bij die identificatie toe te dienen, het medicijn toe te dienen, de patiënt te controleren en de toereikendheid van de respons op de behandeling te beoordelen, een belangrijk onderdeel van Het voorschrijfproces omvat de nodige instructie van deze persoon. Stesolid 10 mg online.

  Ten vierde moeten de voorschrijver en verzorger een gemeenschappelijk begrip hebben van wat wel en geen aflevering van aanvallen is die geschikt is voor behandeling, de timing van toediening in relatie tot het begin van de aflevering, de mechanica van het beheren van het medicijn, hoe en wat Om de volgende administratie te observeren, en wat een uitkomst zou vormen die onmiddellijke en directe medische aandacht vereist. Stesolid 10mg online.

  Het berekenen van de voorgeschreven dosis
  De stesolid rectale buis rectale gel dosis moet worden geïndividualiseerd voor maximaal gunstig effect. De aanbevolen dosis stesolid rectale buis rectale gel is 0,2-0,5 mg/kg afhankelijk van de leeftijd. Zie de doseringstabel voor specifieke aanbevelingen.

  Hoe geleverd
  STESOLID Rectale buis Rectale gel rectale afgifte-systeem is een niet-steriel, voorgevuld, dosis eenheid, rectaal afgiftesysteem. Het rectale leveringssysteem omvat een plastic applicator met een flexibele, gegoten punt die beschikbaar is in twee lengtes, aangeduid voor het gemak als 10 mg leveringssysteem en 20 mg leveringssysteem. De beschikbare doses van 20 mg leveringssysteem zijn 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg en 20 mg.

  Deze sectie is Voornamelijk bedoeld voor de vorenschrijver; De voordschrijver Moet Echt echter ook op de hooogte zijn van de doseringsinformatie en aanwijzingen voor Gebruik in het patiënt -pakketinvoeging.

  EEN BESLISSING OM STESOLID RECTALE BUIS Rectale gel voor Schrijven, Omvat Meer Dan de Diagnose en de Selectie van de Juiste Dosis voor de Patiënt.

   

  Tien Tweede, omDat stesolid rectale buis rectale gel alles bedoeld is voor adjunctief Gebruik, Moet de voordschrijver Ervoor zorgen dat de patiënt een optimaal regime van standaar van standaar van standaar anti-epileptische handelesbehandeling ontvangt en deze karakteriske karakistieke blaveringen blauwtise blauwtise blauwtise blauwtise blauwtise blauwte blauwtise blauwtise blauwtise blauwtise blauwtise blauwe blackeen blauwtise blauwtise blauwtise blauwtise blauwtise blauwtise blauwtis

  OmDat Een Niet-GezondheidSdeel van de Gezondheid Verplicht zal zijn zijn om afleverseen te identificeren die Geschikt zijn zijn voor de lissing nemen om de kiezel Tereikendheid van de response op de Behandeling te be beoordelen, een Belangrijk onderdeel van het voorschrijfproces omvat de nodige instructie van Deze Persoon. Stesolid 10mg online.

  Tien Vierde Mooeten de vorenschrijver en Verzorger Een GEENSCHAPPELijk BEGRIP Hebben van Wat Wel en GEen aflevering Van Aanvallen is Die Geschik is voor Behandeling, de timing van de timing van de mechanica van Het MediciJn, Hoe Wat om de Volgende Administratie TE Observeren, en wat uit Uitkomst zou vormen Die onmiddellijke en Directe Medische Aandacht vereist.

  Het Berekenen van de Voorgeschreven dosis
  De stesolid rectale buis rectale gel dosis Moe worde geïndivalise -voor maximaal gunstig -effect. De Aanbevolen Dosis stesolid rectale buis rectale gel is 0,2-0,5 mg/kg Afhankelijk van de Leeftijd. Zie de Doseringstabel voor specifieke AanBevelingen.

  Schoffel geleverd
  Stesolid rectale buis rectale gel rectale afgifte-systeem is een niet-steriel, voorgebuld, dosis eenheid, rectaal afgiftesysteem. Het rectale hefboomwerking Systeem omvat een plastic applicator Met een flexibele, Gegoten Punt Die Belschikbaar is in twee Lengtes, Aangeduid voor het Gemak ALS 10 mg Leverssysteem en 20 MG LeveringsSysteem. De Belschikbare doses van 20 mg Leveringssysteem Zijn 12,5 mg, 15 mg, 17,5 mg EN 20 mg.

  Variant

  100 stuks, 150 stuks, 200 stuks