Diazepam 10mg

184.00260.00

Diazepam wordt gebruikt om angst, alcoholontwenning en toevallen te behandelen. Het wordt ook gebruikt om spierspasmen te verlichten en om verdoving te geven vóór medische procedures. Dit medicijn werkt door de hersenen en zenuwen te kalmeren. Diazepam behoort tot een klasse geneesmiddelen die bekend staat als benzodiazepinen.

Clear
Add to wishlist
Share

  Diazepam 10mg

  Toepassingen
  Diazepam 10mg wordt gebruikt om angst, alcoholontwenning en toevallen te behandelen. Het wordt ook gebruikt om spierspasmen te verlichten en om verdoving te geven vóór medische procedures. Dit medicijn werkt door de hersenen en zenuwen te kalmeren. Diazepam behoort tot een klasse geneesmiddelen die bekend staat als benzodiazepinen.

   

  Hoe diazepam te gebruiken
  Zie ook het gedeelte Waarschuwing.

  Lees de medicatiehandleiding van uw apotheker voordat u diazepam gaat gebruiken en elke keer dat u een nieuwe vulling krijgt. Als u vragen heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Diazepam 10mg.

  Neem dit medicijn via de mond in met of zonder voedsel zoals voorgeschreven door uw arts. Als u de vloeibare vorm van dit medicijn gebruikt, meet dan zorgvuldig de dosis af met een speciaal maatbekertje/lepeltje. Gebruik geen huishoudlepel omdat u dan mogelijk niet de juiste dosis krijgt.

  Als u de geconcentreerde oplossing gebruikt, gebruik dan de meegeleverde druppelaar en meng de afgemeten dosis met een kleine hoeveelheid vloeistof of zacht voedsel (zoals appelmoes, pudding). Neem meteen al het mengsel. Bewaar het mengsel niet voor later gebruik. Diazepam 10mg

  De dosering is gebaseerd op uw medische toestand, leeftijd en reactie op de behandeling. Verhoog uw dosis niet en gebruik dit medicijn niet vaker of langer dan voorgeschreven. Je conditie verbetert niet sneller en je kans op bijwerkingen neemt toe. Stop de medicatie op de juiste manier wanneer dit wordt aangegeven.

  Wanneer dit medicijn lange tijd wordt gebruikt, werkt het mogelijk niet zo goed. Praat met uw arts als dit medicijn niet meer goed werkt. Diazepam 10mg

  Hoewel het veel mensen helpt, kan dit medicijn soms verslaving veroorzaken. Dit risico kan groter zijn als u een stoornis in het gebruik van middelen heeft (zoals overmatig gebruik van of verslaving aan drugs/alcohol). Neem dit medicijn precies zoals voorgeschreven om het risico op verslaving te verkleinen. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

  Vermijd het eten van grapefruit of het drinken van grapefruitsap tijdens het gebruik van dit medicijn, tenzij uw arts of apotheker zegt dat u dit veilig kunt doen. Grapefruit kan de kans op bijwerkingen van dit geneesmiddel vergroten. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie. Diazepam 10mg

  Neem dit medicijn regelmatig in op advies van uw arts om er het meeste profijt van te hebben. Om u te helpen herinneren, moet u het elke dag op hetzelfde tijdstip(pen) innemen.

   

  Bijwerkingen
  Slaperigheid, duizeligheid, vermoeidheid, wazig zicht of onvastheid kunnen voorkomen. Als een van deze effecten aanhoudt of verergert, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of apotheker.

  Onthoud dat dit medicijn is voorgeschreven omdat uw arts heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen.

  Vertel het uw arts meteen als u ernstige bijwerkingen krijgt, waaronder: mentale/stemmingswisselingen (zoals geheugenproblemen, agitatie, hallucinaties, verwardheid, rusteloosheid, depressie), moeite met spreken, moeite met lopen, spierzwakte, trillen (tremoren), moeite met urineren, gele ogen/huid, tekenen van infectie (zoals keelpijn die niet overgaat, koorts, koude rillingen). Diazepam 10mg

  Roep onmiddellijk medische hulp in als u zeer ernstige bijwerkingen heeft, waaronder: langzame/oppervlakkige ademhaling.

  Een zeer ernstige allergische reactie op dit medicijn is zeldzaam. Roep echter onmiddellijk medische hulp in als u symptomen van een ernstige allergische reactie opmerkt, waaronder: huiduitslag, jeuk/zwelling (vooral van het gezicht/tong/keel), ernstige duizeligheid, moeite met ademhalen.

  Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere effecten opmerkt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  In de VS – Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088 of op www.fda.gov/medwatch.

   

  Voorzorgsmaatregelen
  Vertel uw arts of apotheker voordat u diazepam gebruikt als u allergisch bent voor diazepam; of aan andere benzodiazepines (zoals oxazepam, temazepam); of als u andere allergieën heeft. Dit product kan inactieve ingrediënten bevatten die allergische reacties of andere problemen kunnen veroorzaken. Praat met uw apotheker voor meer informatie.

  Vertel uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt uw medische geschiedenis, vooral over: een bepaalde spierziekte (myasthenia gravis), long- / ademhalingsproblemen (zoals COPD, slaapapneu), mentale / stemmingsstoornissen (zoals depressie, gedachten aan zelfmoord, psychose), persoonlijke of familiegeschiedenis van een stoornis in het gebruik van middelen (zoals overmatig gebruik van of verslaving aan drugs/alcohol), glaucoom, leverziekte, nierziekte. Diazepam Valium 10mg

  Dit medicijn kan u duizelig of slaperig maken of uw zicht wazig maken. Alcohol of marihuana (cannabis) kunnen u meer duizelig of slaperig maken. Rijd niet, bedien geen machines en doe niets waarvoor waakzaamheid of helder zicht nodig is totdat u het veilig kunt doen. Vermijd alcoholische dranken. Neem contact op met uw arts als u marihuana (cannabis) gebruikt.

  Sommige vloeibare producten kunnen alcohol bevatten. Vraag uw arts of apotheker hoe u dit product veilig kunt gebruiken.

  Vertel uw arts of tandarts voordat u geopereerd wordt over alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept, geneesmiddelen zonder recept en kruidenproducten).

  Bij sommige kinderen kan diazepam in plaats van een kalmerend effect het tegenovergestelde effect hebben en mentale/stemmingswisselingen veroorzaken (zoals agitatie, hallucinaties, rusteloosheid).

  Oudere volwassenen kunnen gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van dit medicijn, met name slaperigheid en verlies van coördinatie. Deze bijwerkingen kunnen het risico op vallen vergroten. Voor sommige oudere volwassenen kan diazepam in plaats van een kalmerend effect het tegenovergestelde effect hebben en mentale/stemmingsveranderingen veroorzaken (zoals agitatie, hallucinaties, rusteloosheid).

  Dit medicijn wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap. Het kan een ongeboren baby schaden. Als u zwanger wordt of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, vertel dit dan onmiddellijk aan uw arts. Raadpleeg uw arts voor meer details.

  Dit medicijn gaat over in de moedermelk en kan ongewenste effecten hebben op een zogende baby. Borstvoeding tijdens het gebruik van dit medicijn wordt niet aanbevolen. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft. Diazepam 10mg

   

  Interacties
  Zie ook de secties Waarschuwing en Hoe te gebruiken.

  Geneesmiddelinteracties kunnen de werking van uw medicijnen veranderen of uw risico op ernstige bijwerkingen vergroten. Dit document bevat niet alle mogelijke geneesmiddelinteracties. Houd een lijst bij van alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept en zonder recept en kruidenproducten) en deel deze met uw arts en apotheker. Start, stop of verander de dosering van medicijnen niet zonder toestemming van uw arts.

  Sommige producten die kunnen interageren met dit medicijn zijn: clozapine, fluvoxamine, orlistat, natriumoxybaat.

  Het risico op ernstige bijwerkingen (zoals langzame/oppervlakkige ademhaling, ernstige slaperigheid/duizeligheid) kan groter zijn als dit medicijn wordt ingenomen met andere producten die ook slaperigheid of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Vertel het uw arts of apotheker als u andere producten gebruikt zoals opioïde pijnstillers of hoeststillers (zoals codeïne, hydrocodon), alcohol, marihuana (cannabis), andere geneesmiddelen tegen slaap of angst (zoals alprazolam, lorazepam, zolpidem), relaxantia (zoals carisoprodol, cyclobenzaprine) of antihistaminica (zoals cetirizine, difenhydramine).

  Controleer de etiketten op al uw medicijnen (zoals allergie- of hoest-en-verkoudheidsproducten) omdat deze ingrediënten kunnen bevatten die slaperigheid veroorzaken. Vraag uw apotheker hoe u deze producten veilig kunt gebruiken.

  Variant

  100 stuks, 150 stuks, 200 stuks