zolpidem 10mg

180.00309.00

Zolpidem wordt korte tijd gebruikt om een bepaald slaapprobleem (slapeloosheid) bij volwassenen te behandelen. Als je moeite hebt met inslapen, helpt het je sneller in slaap te vallen, zodat je een betere nachtrust krijgt. Zolpidem behoort tot een klasse geneesmiddelen die sedativa-hypnotica worden genoemd. Het werkt op je hersenen om een kalmerend effect te produceren.

Clear
Add to wishlist
Share

  Toepassingen
  Zolpidem 10mg wordt korte tijd gebruikt om een bepaald slaapprobleem (slapeloosheid) bij volwassenen te behandelen. Als je moeite hebt met inslapen, helpt het je sneller in slaap te vallen, zodat je een betere nachtrust krijgt. Zolpidem behoort tot een klasse geneesmiddelen die sedativa-hypnotica worden genoemd. Het werkt op je hersenen om een kalmerend effect te produceren.

   

  Hoe zolpidem oraal te gebruiken
  Lees de medicatiehandleiding en, indien beschikbaar, de patiëntenbijsluiter van uw apotheker voordat u begint met het innemen van zolpidem 10mg en elke keer dat u een nieuwe vulling krijgt. Als u vragen heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

  Neem dit medicijn oraal in op een lege maag zoals voorgeschreven door uw arts, meestal eenmaal per nacht. Aangezien zolpidem snel werkt, moet u het vlak voordat u naar bed gaat innemen. Neem het niet tijdens of na een maaltijd in, omdat het dan niet zo snel werkt. zolpidem 10mg

  Neem geen dosis van dit medicijn tenzij u tijd heeft voor een volledige nachtrust van ten minste 7 tot 8 uur. Als u eerder wakker moet worden, kunt u wat geheugenverlies hebben en kunt u problemen ondervinden bij het veilig uitvoeren van activiteiten waarvoor alertheid vereist is, zoals autorijden of het bedienen van machines. (Zie ook de sectie Voorzorgsmaatregelen.)

  Dosering is gebaseerd op uw geslacht, leeftijd, medische toestand, andere medicijnen die u gebruikt en reactie op de behandeling. Verhoog uw dosis niet, neem het vaker of gebruik het langer dan voorgeschreven. Neem niet meer dan 10 milligram per dag. Vrouwen krijgen meestal een lagere dosis voorgeschreven omdat het medicijn langzamer uit het lichaam wordt verwijderd dan bij mannen. Oudere volwassenen krijgen meestal een lagere dosis voorgeschreven om het risico op bijwerkingen te verkleinen.

  Als u plotseling stopt met het gebruik van dit medicijn, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen (zoals misselijkheid, braken, blozen, maagkrampen, nervositeit, beverigheid). Om ontwenning te helpen voorkomen, kan uw arts uw dosis langzaam verlagen. De kans op ontwenning is groter als u zolpidem gedurende lange tijd of in hoge doses heeft gebruikt. Vertel het uw arts of apotheker onmiddellijk als u ontwenningsverschijnselen heeft. zolpidem 10mg

  Hoewel het veel mensen helpt, kan dit medicijn soms verslaving veroorzaken. Dit risico kan groter zijn als u een stoornis in het gebruik van middelen heeft (zoals overmatig gebruik van of verslaving aan drugs/alcohol). Neem dit medicijn precies zoals voorgeschreven om het risico op verslaving te verkleinen. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

  Wanneer dit medicijn lange tijd wordt gebruikt, werkt het mogelijk niet zo goed. Praat met uw arts als dit medicijn niet meer goed werkt.

  Vertel het uw arts als uw toestand na 7 tot 10 dagen aanhoudt of als deze erger wordt.

  U kunt de eerste paar nachten nadat u bent gestopt met het innemen van dit medicijn moeite hebben met slapen. Dit wordt rebound-slapeloosheid genoemd en is normaal. Het zal meestal na 1-2 nachten verdwijnen. Als dit effect aanhoudt, neem dan contact op met uw arts.

   

  Bijwerkingen

  Duizeligheid kan voorkomen. Als dit effect aanhoudt of verergert, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of apotheker.

  Dit medicijn kan u overdag slaperig maken. Vertel het uw arts als u slaperigheid overdag heeft. Uw dosis moet mogelijk worden aangepast.

  Onthoud dat dit medicijn is voorgeschreven omdat uw arts heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen.

  Vertel het uw arts meteen als een van deze onwaarschijnlijke maar ernstige bijwerkingen optreedt: geheugenverlies, mentale/stemmings-/gedragsveranderingen (zoals nieuwe/verergerende depressie, abnormale gedachten, zelfmoordgedachten, hallucinaties, verwardheid, agitatie, agressief gedrag, angstgevoelens).

   

  Voorzorgsmaatregelen

  Vertel uw arts of apotheker voordat u zolpidem inneemt als u allergisch bent voor zolpidem; of als u andere allergieën heeft. Dit product kan inactieve ingrediënten bevatten die allergische reacties of andere problemen kunnen veroorzaken. Praat met uw apotheker voor meer informatie.

  Vertel uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt uw medische geschiedenis, vooral over: nierziekte, leverziekte, mentale / stemmingsproblemen (zoals depressie, zelfmoordgedachten), persoonlijke of familiegeschiedenis van een stoornis in het gebruik van middelen (zoals overmatig gebruik van of verslaving aan drugs/alcohol), persoonlijke of familiegeschiedenis van slaapwandelen, long-/ademhalingsproblemen (zoals chronische obstructieve longziekte – COPD, slaapapneu), een bepaalde spierziekte (myasthenia gravis).

  De effecten van dit medicijn kunnen aanhouden, zelfs nadat u de volgende dag wakker wordt. Als u geen 7 tot 8 uur slaap heeft gekregen of andere medicijnen heeft ingenomen die u slaperig hebben gemaakt of gevoeliger bent voor dit medicijn, kunt u zich alert voelen, maar niet helder genoeg denken om te rijden. U kunt ook last krijgen van duizeligheid of wazig/dubbel zien. Alcohol of marihuana (cannabis) kunnen u meer duizelig maken. Wacht ten minste 8 uur na het innemen van dit medicijn voordat u autorijdt en rijd niet, bedien geen machines of doe niets waarbij u alert moet zijn totdat u het veilig kunt doen. Dit medicijn kan ook het risico op vallen verhogen. Vermijd alcoholische dranken. Neem contact op met uw arts als u marihuana (cannabis) gebruikt.

  Kinderen kunnen gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van dit medicijn, met name duizeligheid en hallucinaties.

  Oudere volwassenen kunnen gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van dit medicijn, met name duizeligheid, verwardheid, onvastheid en overmatige slaperigheid. Deze bijwerkingen kunnen het risico op vallen vergroten.

  Vertel uw arts of tandarts voordat u geopereerd wordt over alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept, geneesmiddelen zonder recept en kruidenproducten).

  Tijdens de zwangerschap mag dit medicijn alleen worden gebruikt als het duidelijk nodig is. Baby’s van moeders die dit medicijn laat in de laatste 3 maanden van de zwangerschap hebben gebruikt, kunnen ongebruikelijke slaperigheid, moeite met ademhalen, ongebruikelijke slapheid of ontwenningsverschijnselen ontwikkelen. Roep onmiddellijk medische hulp in als u ongebruikelijke symptomen opmerkt bij uw pasgeborene. Bespreek de risico’s en voordelen met uw arts.

  Een kleine hoeveelheid van dit medicijn gaat over in de moedermelk en kan ongewenste effecten hebben op een zogende baby (zoals ongebruikelijke slaperigheid, moeite met ademhalen of ongebruikelijke slapheid). Roep onmiddellijk medische hulp in als u ongebruikelijke symptomen bij uw baby opmerkt. Vraag uw arts of u uw moedermelk tijdens de behandeling en gedurende 23 uur na een dosis van dit medicijn moet afkolven en weggooien om het risico op deze effecten bij uw baby te verminderen. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

   

  Interacties
  Geneesmiddelinteracties kunnen de werking van uw medicijnen veranderen of uw risico op ernstige bijwerkingen vergroten. Dit document bevat niet alle mogelijke geneesmiddelinteracties. Houd een lijst bij van alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept en zonder recept en kruidenproducten) en deel deze met uw arts en apotheker. Start, stop of verander de dosering van medicijnen niet zonder toestemming van uw arts. zolpidem 10mg

  Een product dat kan interageren met dit medicijn is: natriumoxybaat.

  Andere medicijnen kunnen de verwijdering van zolpidem uit uw lichaam beïnvloeden, wat van invloed kan zijn op hoe zolpidem werkt. Voorbeelden zijn onder meer azol-antischimmelmiddelen (zoals ketoconazol), rifampicine en sint-janskruid.

  Het risico op ernstige bijwerkingen (zoals langzame/oppervlakkige ademhaling, ernstige slaperigheid/duizeligheid) kan groter zijn als dit medicijn wordt ingenomen met andere producten die ook slaperigheid of ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Vertel het uw arts of apotheker als u andere producten gebruikt zoals opioïde pijnstillers of hoeststillers (zoals codeïne, hydrocodon), alcohol, marihuana (cannabis), andere geneesmiddelen tegen slaap of angst (zoals alprazolam, lorazepam, zopiclon), relaxantia (zoals carisoprodol, cyclobenzaprine) of antihistaminica (zoals cetirizine, difenhydramine).

  Variant

  100, 200, 300