Pregabaline 75 mg

181.00310.00

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van pijn veroorzaakt door zenuwbeschadiging als gevolg van diabetes of gordelroos (herpes zoster) infectie.

Clear
Add to wishlist
Share

  Toepassingen
  Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van pijn veroorzaakt door zenuwbeschadiging als gevolg van diabetes of gordelroos (herpes zoster) infectie. Pregabaline 75 mg

  Hoe gebruikt u Pregabaline ER 82,5 mg tablet, verlengde afgifte 24 uur anticonvulsiva, Gaba-derivaat-type
  Lees de medicatiehandleiding van uw apotheker voordat u pregabaline gaat gebruiken en elke keer dat u een nieuwe vulling krijgt. Als u vragen heeft, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

  Neem dit medicijn via de mond in zoals voorgeschreven door uw arts, meestal eenmaal daags na een avondmaaltijd. Slik de tabletten heel door. Niet splitsen, pletten of kauwen. Als u dit wel doet, kan het hele medicijn in één keer vrijkomen, waardoor het risico op bijwerkingen toeneemt. Pregabaline 75 mg

  De dosering is gebaseerd op uw medische toestand en reactie op de behandeling. Om het risico op bijwerkingen (zoals duizeligheid en slaperigheid) te verminderen, kan uw arts u adviseren om dit medicijn met een lage dosis te starten en uw dosis geleidelijk te verhogen. Volg de instructies van uw arts zorgvuldig op.

  Gebruik dit medicijn regelmatig om er het meeste profijt van te hebben. Om u te helpen herinneren, moet u het elke dag op hetzelfde tijdstip innemen.

  Stop niet met het innemen van dit medicijn zonder uw arts te raadplegen. Sommige aandoeningen kunnen erger worden wanneer dit medicijn plotseling wordt gestopt. Ook kunt u symptomen ervaren zoals slaapproblemen, misselijkheid, hoofdpijn en diarree. Om deze symptomen te voorkomen terwijl u stopt met de behandeling met dit geneesmiddel, kan uw arts uw dosis geleidelijk verlagen. Meld eventuele nieuwe of verergerende symptomen meteen.

  Hoewel het veel mensen helpt, kan dit medicijn soms verslaving veroorzaken. Dit risico kan hoger zijn als u een stoornis in het gebruik van middelen heeft (zoals overmatig gebruik van of verslaving aan drugs/alcohol). Neem dit medicijn precies zoals voorgeschreven om het risico op verslaving te verkleinen. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

   

  Bijwerkingen
  Slaperigheid, duizeligheid, hoofdpijn, droge mond, misselijkheid, obstipatie en gewichtstoename kunnen voorkomen. Als een van deze effecten aanhoudt of verergert, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts of apotheker.

  Onthoud dat dit medicijn is voorgeschreven omdat uw arts heeft geoordeeld dat het voordeel voor u groter is dan het risico op bijwerkingen. Veel mensen die dit medicijn gebruiken, hebben geen ernstige bijwerkingen. Pregabaline 75 mg

  Vertel het uw arts meteen als u ernstige bijwerkingen heeft, waaronder: visusveranderingen (zoals wazig zien), ongewone bloedingen/blauwe plekken, spierpijn/gevoeligheid/zwakte (vooral met koorts of ongewone vermoeidheid), gezwollen handen/enkels/voeten .

  Een klein aantal mensen dat anticonvulsiva gebruikt voor een aandoening (zoals epileptische aanvallen, bipolaire stoornis, pijn) kan een depressie, zelfmoordgedachten/-pogingen of andere mentale/stemmingsproblemen ervaren. Vertel het uw arts onmiddellijk als u of uw familie/verzorger ongebruikelijke/plotselinge veranderingen in uw stemming, gedachten of gedrag opmerkt, zoals tekenen van depressie, zelfmoordgedachten/-pogingen, gedachten over zelfbeschadiging.

  Roep onmiddellijk medische hulp in als u zeer ernstige bijwerkingen heeft, waaronder: langzame/oppervlakkige ademhaling.

  Een zeer ernstige allergische reactie op dit medicijn is zeldzaam. Roep echter onmiddellijk medische hulp in als u symptomen van een ernstige allergische reactie opmerkt, waaronder: huiduitslag, jeuk/zwelling (vooral van het gezicht/tong/keel), ernstige duizeligheid, moeite met ademhalen.

  Dit is geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Als u andere effecten opmerkt die hierboven niet zijn vermeld, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

  In de VS – Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088 of op www.fda.gov/medwatch.

   

  Voorzorgsmaatregelen
  Vertel uw arts of apotheker voordat u pregabaline inneemt als u allergisch bent voor pregabaline; of als u andere allergieën heeft. Dit product kan inactieve ingrediënten bevatten die allergische reacties of andere problemen kunnen veroorzaken. Praat met uw apotheker voor meer informatie.

  Vertel uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt uw medische geschiedenis, vooral over: hartproblemen (zoals hartfalen), nierziekte, geschiedenis van een allergische reactie waaronder jeuk / zwelling van het gezicht / lippen / tong / keel (angio-oedeem ), persoonlijke of familiegeschiedenis van een stoornis in het gebruik van middelen (zoals overmatig gebruik van of verslaving aan drugs/alcohol), ademhalingsproblemen (zoals COPD).

  Dit medicijn kan u duizelig of slaperig maken of wazig zien veroorzaken. Alcohol of marihuana (cannabis) kunnen u meer duizelig of slaperig maken. Rijd niet, bedien geen machines en doe niets waarvoor waakzaamheid of helder zicht nodig is totdat u het veilig kunt doen. Vermijd alcoholische dranken. Neem contact op met uw arts als u marihuana (cannabis) gebruikt. Pregabaline 75 mg

  Vertel uw arts of tandarts voordat u geopereerd wordt over alle producten die u gebruikt (inclusief geneesmiddelen op recept, geneesmiddelen zonder recept en kruidenproducten).

  Oudere volwassenen kunnen gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van dit medicijn, vooral langzame / oppervlakkige ademhaling.

  Tijdens de zwangerschap mag dit medicijn alleen worden gebruikt als het duidelijk nodig is. Bespreek de risico’s en voordelen met uw arts.

  Dit medicijn gaat over in de moedermelk. Raadpleeg uw arts voordat u borstvoeding geeft.

  Variant

  100, 200, 300